Le parcours d'intégration n'utilise pas de cookie à des fins marketing. Pour plus d'informations, consulter notre politique de cookies et de confidentialité
Fermer

(پرسش های معمول سوالات همیشگی

Q.
آیا گذراندن دوره ادغام برای من اجباری است؟
R.

گذراندن دورهٔ ادغام اجتماعی برای تازه واردین مقیم والونی فرانسه زبان که بین ۱۸ تا ۶۵ سال سن دارند و کمتر از سه سال اقامت قانونی‌داشته و یا دارای اجازهٔ اقامت بیش از سه ماه هستند اجباری می‌باشد-

توجه: اشخاصی‌وجود دارند که مستثنی و معاف از این تعهد میباشند*

Q.
اگر من کورس "شهروندی" را دنبال کرده باشم، آیا مجبورم در جلسه "حقوق و مکلفیت ها" شرکت کنم؟
R.

 بلی، امکان این وجود دارد که مراحل ادغام به ترتیب تصادفی (نامنظم) انجام شود، با این حال، انجام همه مراحل اجباری است، بجز کورس زبان فرانسوی FLE که در صورت داشتن سطح A2 ، می توانید از این برنامه معاف شوید، و بجز " ادغام حرفه ای-اجتماعی" در صورتی که شاغل باشید.

Q.
آیا من می توانم خودم در یک کورس (زبان فرانسوی به عنوان زبان خارجی، ادغام حرفه ای-اجتماعی، یا کورس شهروندی ثبت نام کنم؟
R.

بلی، اما با این همه، بهتر است که از مرجع مسئول دوره تان مشورت بخواهید، به دلیل این که همه مراکزی که این خدمات را ارائه می کنند، دارای مجوز نیستند.

Q.
اگر من قبلا دوره ادغام را در منطقه فلاماند( زبان هالندی) / منطقه آلمانی زبان/ یا در منطقه بروکسل گذرانده باشم، آیا مجبورم دوباره دوره ادغام را در والونی بگذرانم؟
R.

 نخیر، اگر من یک تصدیق نامه داشته باشم که تائید کند دوره ادغام را تا آخر تکمیل کرده ام، نیازی نیست.

Q.
اگر من هیچ فرانسوی حرف زده نتوانم، چطوری می توانم دوره ادغام را بگذرانم؟
R.

ØØ بلی، نگران نباشید، مترجمان مسلکی به زبان های مختلف برای کمک به شما حضور دارند. اگر نیاز داشته باشید، حتما آن را در جریان اولین ملاقات تان با مرجع مربوطه در میان بگذارید. برعلاوه، دوره ادغام به شما امکان این را فراهم می کند که کورس های زبان فرانسوی را به صورت رایگان دنبال نمایید.

Q.
دوره ادغام به چه منظور صورت می گیرد؟
R.

ØØ دوره ادغام به این منظور طراحی شده است که به شما امکان فهم کارکرد کشوری را که شما به تازگی در آن مستقر شده اید، بدهد.

Q.
آیا کورس های (زبان فرانسوی، شهروندی) اوقات شبانه هم وجود دارد؟
R.

مدت زمان دوره ادغام حداکثر 18 ماه می باشد. با این حال، این مدت زمان می تواند متناسب با نیازهای شما کوتاه تر باشد.

Q.
آیا کورس های (زبان فرانسوی، شهروندی) در تایم شبانه هم وجود دارد؟
R.

بلی، می تواند از مرجع مسئول دوره ادغام تان تقاضا نمایید. او می تواند بر اساس وقت آزاد مراکز آن را تنظیم نماید

Q.
من سرپرستی یک طفل را به عهده دارم و بنابر این وقت آزاد کم دارم، چه کار کنم تا دوره ادغام را دنبال نمایم؟
R.

 دوره ادغام همچنان اجباری است. راه حل هایی از سوی مرجع اجتماعی تان به شما پیشنهاد خواهد شد.

Q.
اگر من شاغل باشم، آیا همچنان باید دوره ادغام را بگذرانم؟
R.

نخیر، اگر شما قراداد کاری که حد اقل برای مدت سه ماه به صورت پاره وقت باشد.