Interséniors utilise des cookies sur ce site internet afin de vous apporter la meilleure expérience de navigation possible. Si vous désirez plus d’informations sur l’utilisation des cookies, vous pouvez consulter notre Politique de cookies. En continuant de naviguer ou d’utiliser notre site sans avoir accepté les cookies ou en ayant refusé ceux-ci, seuls les cookies indispensables à la navigation sur notre site web sont utilisés. Vous pouvez également décider d’accepter tous les cookies ou personnaliser leur utilisation. Vous pouvez changer vos préférences à tout moment via l’icône cookie en bas à droite de notre site web.
Accepter
Configurer
Refuser
cookie
Configurez les cookies

(FR) Les cookies fonctionnels sont essentiels pour le fonctionnement du site internet et ne peuvent être désactivés. Pour améliorer votre expérience, d'autres cookies sont utilisés. Vous pouvez choisir de les désactiver. Ils restent modifiables à tout moment via cette fenêtre.

Cookies fonctionnels
Cookies d'analyse et de marketing
En savoir plus sur la politique d'usage des cookies
Sauvegarder

Pyetjet e bëra shpesh

Q.
A jam i detyruar të ndjek proçesin e integrimit?
R.

Procesi i integrimit është I DETYRUESHËM* për të sapoardhurit me vendbanim në Valoni që flasin frëngjisht, të cilët janë midis moshës 18 dhe 65 vjeç me kombësi të huaj, banorë të ligjshëm për më pak se 3 vjet dhe që kanë një leje qëndrimi për më shumë se 3 muaj.

* Shënim: ka njerëz që përjashtohen nga ky detyrim.

Publiku i përjashtuar. Njerëzit të cilët:

- kanë qëndruar ligjërisht në Belgjikë për më shumë se 3 vjet;

- nuk kanë leje qëndrimi;

- kanë një leje qëndrimi për më pak se 3 muaj;

- janë qytetarë të Bashkimit Evropian, të Zonës Ekonomike Evropiane, të Zvicrës;

- janë anëtarë të familjes së një qytetari të Bashkimit Evropian, të Zonës Ekonomike Evropiane, të Zvicrës.

Publiku i përjashtuar. Njerëzit të cilët:

- kanë marrë tashmë certifikatën e pjesëmarrjes ose ndonjë certifikatë tjetër të këtij lloji të lëshuar nga një komunitet ose rajon tjetër i vendit;

- paraqesin një certifikatë mjekësore që vërteton pamundësinë e ndjekjes së kursit të integrimit për shkak të sëmundjes ose paaftësisë së rëndë;

- kanë marrë një certifikatë ose diplomë në arsimin belg;

- janë nën moshën 18 vjeç ose 65 vjeç e lart;

- punojnë të paktën me kohë të pjesshme për një periudhë të vazhdueshme prej më shumë se tre muaj;

- janë studentë të rregullt ;

- janë studentë shkëmbimi eksperience;

- përfitojnë nga një bursë për të marrë një doktoraturë;

-  janë mësuesit që punojnë në një institucion të arsimit të lartë të njohur në Federatën Valoni-Bruksel;

- janë shtetas të Turqisë ose të një Shteti që ka lidhur marrëveshje shoqërimi me Bashkimin Evropian që përmbajnë një klauzolë qëndrimi identike me atë që rregullon marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë ; 

personat që përfitojnë nga mbrojtja e përkohshme.

Q.
Nëse kam ndjekur kursin e "Qytetarisë", a duhet të marr pjesë në seancën "të drejtat dhe detyrat »?
R.

PO, fazat e kursit mund të bëhen në mënyrë të rastësishme, megjithatë të gjitha fazat duhet të ndiqen (ju mund të përjashtoheni nga mësimet e frëngjishtes nëse niveli juaj është i mjaftueshëm (i barabartë ose më i madh se A2) dhe nga faza e "integrimit shoqëror dhe profesional "në disa raste).

Q.
A mund të regjistrohem në një kurs FLE (kurs gjuhe të huaj, ISP (kurs integrimi shoqëror dhe profesional), kurs qytetarie?
R.

PO, megjithatë, është e preferueshme të kërkoni këshilla nga personi referent i kursit, pasi jo të gjitha organizatat janë të aprovuara.

Q.
Nëse unë kam ndjekur tashmë kursin e integrimit në rajonin flamand / gjermanik / dhe atë të Brukselit, a duhet të ndjek kursin e integrimit në rajonin Valon?
R.

Jo, nëse kam një certifikatë që vërteton se kam ndjekur kursin deri në fund.

Q.
Nëse nuk flas fare frëngjisht, a mund ta ndjek kursin e integrimit?
R.

Po, mos u shqetësoni, përkthyes profesionistë në shumë gjuhë janë në dispozicionin tuaj për ju, nëse keni nevojë për ta, mos hezitoni t'i njoftoni në takimin tuaj të parë. Përveç kësaj, kursi i integrimit ju jep mundësinë të kryeni kurse falas në frëngjisht.

Q.
Për çfarë shërben kursi i integrimit?
R.

Kursi i integrimit është hartuar për të kuptuar vendin në të cilin sapo jeni vendosur. Ai mund t'ju ndihmojë gjithashtu për kërkesën tuaj për nënshtetësinë, rinovimin e lejes suaj të qëndrimit…

Q.
Sa zgjat kursi i integrimit?
R.

Kohëzgjatja maksimale e kursit është 18 muaj. Sidoqoftë, kohëzgjatja e kursit mund të jetë më e gjatë ose më e shkurtër në varësi të nevojave tuaja.

Q.
A ka kurse FLE (gjuhe të huaj), Qytetarie në mbrëmje?
R.

Pyesni referentin tuaj të kursit. Ai ose ajo do të bëjë më të mirën në përputhje me disponueshmërinë e institucioneve.

Q.
Unë kam një fëmijë në ngarkim dhe për këtë arsye kam pak kohë të lirë, si mund ta ndjek kursin?
R.

Kursi mbetet i detyrueshëm. Zgjidhjet do t'ju ofrohen nga referuesi i kursit

Q.
Nëse punoj, a duhet ta ndjek kursin e integrimit?
R.

Jo, nëse kontrata juaj e punës është për më shumë se 3 muaj të paktën gjysmë kohe.

Lidhjet e dobishme