Interséniors utilise des cookies sur ce site internet afin de vous apporter la meilleure expérience de navigation possible. Si vous désirez plus d’informations sur l’utilisation des cookies, vous pouvez consulter notre Politique de cookies. En continuant de naviguer ou d’utiliser notre site sans avoir accepté les cookies ou en ayant refusé ceux-ci, seuls les cookies indispensables à la navigation sur notre site web sont utilisés. Vous pouvez également décider d’accepter tous les cookies ou personnaliser leur utilisation. Vous pouvez changer vos préférences à tout moment via l’icône cookie en bas à droite de notre site web.
Accepter
Configurer
Refuser
cookie
Configurez les cookies

(FR) Les cookies fonctionnels sont essentiels pour le fonctionnement du site internet et ne peuvent être désactivés. Pour améliorer votre expérience, d'autres cookies sont utilisés. Vous pouvez choisir de les désactiver. Ils restent modifiables à tout moment via cette fenêtre.

Cookies fonctionnels
Cookies d'analyse et de marketing
En savoir plus sur la politique d'usage des cookies
Sauvegarder

Le Parcours
d'intégration

en wallonie

integration programme - masar altakamul التكامل مسار - د ادغام لاره  - Barnaamijka Is dhexgalka - курсы интеграции- 融入课程 - programa de integración – uyum programı - Masir edgham دوره ادغام - Pêvajoya entegrasyonê - Proçesi i integrimit - програма інтеграції

-

-

-

-

-

-

Fazat e proçesit të integrimit

Data e porositjes së lejes së qëndrimit (më shumë se tre muaj)

/ /

Llogaritni datën e përfundimit të kursit të integrimit

Data maksimale e mbarimit të proçesi të integrimit

.. / .. / ....

16 / 12 / 2025

Attestation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut volutpat erat, in consequat sapien. Suspendisse eget ipsum a arcu maximus rutrum in vitae orci.

Proçesi juaj i integrimit

CRI
CRI
Operatorët partnerë
Moduli i mirëseardhjes
Trajnimi
valider
Vërtetimi
Réseau
Rrjeti
commune
Bashkia / Komuna

Porositja e lejes

së qëndrimit

(Karta A)


Raporti shoqëror

E detyrueshme


Marrëveshje

E detyrueshme


Informacion në lidhje me të drejtat dhe detyrat

E detyrueshme


Pozicionimi i kursit të gjuhës frënge për të huajt (FLE).

Qendra Rajonale e
Integrimit (CRI) ose operatori
Nëse është e nevojshmepër të
kontaktuar Qendrën Rajonale
të Integrimit (CRI)


Procedurat administrative

Nëse është e nevojshmepër
të kontaktuar Qendrën
Rajonale të Integrimit (CRI)


Nënshtetësia

E detyrueshme

60 orë


Frëngjisht

E detyrueshme
Përveç përjashtimeve

Minimumi 400 orë


Integrimi
socio-profesional

FOREM (Organizatë punësimi) ose
Qendra Rajonale e Integrimit për të huajt (CRI).
Nëse është e nevojshmepër të kontaktuar
Qendrën Rajonale të Integrimit (CRI)

Minimumi 4 orë

Fillimi i proçesit
të integrimit

Fundi i proçesit
të integrimit


Maksimumi 3 muaj

për të kontaktuar
Qendrën Rajonale
të Integrimit (CRI)


6 muaj Vlerësim

12 muaj Vlerësim

Kërkesë për zgjatjen e proçesit të integrimit

Nëse është e nevojshmepër
të kontaktuar Qendrën
Rajonale të Integrimit (CRI)


Maksimumi 18 muaj

Unë jam një nga njerëzit e detyruar të ndjek procesin e integrimit

po
jo
Nuk e di

Unë kam marrë ose do të marr lejen time të qëndrimit nga komuna.

po
jo
Nuk e di

Unë kam qenë tashmë në një Qendër Rajonale të Integrimit

po
jo
Nuk e di

Réponse

Nëse keni marrë një përgjigje pozitive për kërkesën tuaj për të qëndruar në Belgjikë për më shumë se një muaj, shkoni te administrata juaj komunale.

po
jo
Nuk e di

Leja e qëndrimit është një kartë elektronike që ju e merrni në bashki kur pranohet kërkesa juaj (vendbanimi).

po
jo
Nuk e di

Në Qendrën Rajonale të Integrimit, takova një person me të cilin përfundova një "raport shoqëror"

po
jo
Nuk e di

Raporti shoqëror

Cfarë?

Analiza e situatës suaj dhe identifikimi i nevojave dhe / ose vështirësive tuaja.

Si?

Intervistë individuale, në formë shkëmbimi mendimesh.

Me kë?

Me një punonjës social nga Qendra Rajonale e Integrimit (CRI).

po
jo
Nuk e di

Kam nënshkruar një marrëveshje me Qendrën Rajonale të Integrimit (CRI)

po
jo
Nuk e di

Një marrëveshje është një dokument që ju nënshkruani në mënyrë që të shënoni marrëveshjen dhe angazhimin tuaj për të ndjekur procesin e integrimit. Ky angazhim është bërë midis jush dhe Qendrës Rajonale të Integrimit (CRI). Ajo përcakton fazat e rrugës së integrimit që ju nevojiten.

po
jo
Nuk e di

Bëra një test për njohjen e nivelit tim të frëngjishtes

po
jo
Nuk e di

Testi i pozicionimit në frëngjisht realizohet në fillim të kursit tuaj. Një test vlefshmërie mund të kryhet gjatë trajnimit në gjuhën frënge dhe / ose në fund të trajnimit tuaj. Arritja e nivelit A2 * ju përjashton nga detyrimi për të ndjekur trajnime në frëngjisht. Nëse nuk arrini nivelin A2, nuk penalizoheni por duhet të vërtetoni se keni përfunduar 400 orë trajnim.

po
jo
Nuk e di

Kam marrë pjesë në një sesion informacioni "të drejtat dhe detyrat"

po
jo
Nuk e di

Informacion në lidhje me të drejtat dhe detyrat

Cfarë?
Të kuptosh se si funksionon Belgjika dhe të drejtat dhe detyrat tuaja në jetën e përditshme.

Si?
Seancë kolektive ose individuale, në frëngjisht ose në gjuhën tuaj të kontaktit.

Me kë?
>Me një punonjës social nga Qendra Rajonale e Integrimit (CRI) dhe praninë e një përkthyesi nëse është e nevojshme.

po
jo
Nuk e di

Kam bërë 60 orë kurse qytetarie. ?

po
jo
Nuk e di

Nënshtetësia

Cfarë?
Të kuptuarit më në hollësi se si funksionon Belgjika në fushat e përditshme siç janë : (shëndetësia, strehimi, kultura, punësimi, etj.).

Si?
>Mësime në grup

Me kë?
Organizatat e aprovuara brenda kornizës së nismave lokale të integrimit dhe autoriteteve publike.

po
jo
Nuk e di

Kam bërë minimumi 400 orë mësime në frëngjisht.

po
jo
Nuk e di

Frëngjishtja si gjuhë e huaj (FLE)

Cfarë?

Të kuptosh gjuhën lokale

Si?

Mësime në grup (vlerësimi para dhe pas)

Me kë?

Organizatat e aprovuara brenda kornizës së nismave lokale të integrimit dhe autoriteteve publike.16 muaj maksimumi

po
jo
Nuk e di

Unë kam një certifikatë që vërteton se niveli im i frëngjishtes është A2 ose më i lartë

po
jo
Nuk e di

Test de français

Testi i pozicionimit në frëngjisht realizohet në fillim të kursit tuaj. Një test vlefshmërie mund të kryhet gjatë trajnimit në gjuhën frënge dhe / ose në fund të trajnimit tuaj. Arritja e nivelit A2 * ju përjashton nga detyrimi për të ndjekur trajnime në frëngjisht. Nëse nuk arrini nivelin A2, nuk penalizoheni por duhet të vërtetoni se keni përfunduar 400 orë trajnim.

po
jo
Nuk e di

Kam ndjekur 4 orë orientim drejt një sistemi integrimi socio-profesional (ISP)

po
jo
Nuk e di

Integrimi socio-profesional

Çfarë?
Informacion dhe udhëzime në lidhje me punësimin, rifillimin e studimeve ose trajnimit.

Si ?
Sesion informacioni dhe / ose takim individual.

Me kë ?
FOREM (Organizatë punësimi) dhe / ose CRI (Qendër rajonale integrimi për të huajt).

po
jo
Nuk e di

Unë kam një certifikatë që vërteton se jam i përjashtuar nga orientimi drejt një sistemi integrimi socio-profesional (ISP).

po
jo
Nuk e di

Réponse

Hapat që nuk janë vërtetuar nga një pikë e gjelbër janë ato që duhet të bëni akoma para se të merrni këtë certifikatë përfundimtare. Ju mund të kontaktoni me personin tuaj referent të kursit për të analizuar gjendjen e situatës suaj. Kontaktoni me Qendrën Rajonale të Integrimit (CRI) që i përgjigjet komunës suaj.

po
jo
Nuk e di

Vërtetimi

Çfarë?

Informacion dhe udhëzime në lidhje me punësimin

Si ?

Sesion informacioni dhe / ose takim individual.

Me kë ?

FOREM (Organizatë punësimi) dhe / ose CRI (Qendër rajonale integrimi për të huajt).

po
jo
Nuk e di

Kam marrë një certifikatë të pjesëmarrjes përfundimtare të dhënë nga Qendra Rajonale e Integrimit (CRI).

po
jo
Nuk e di

Urime, keni përfunduar proçesin tuaj të integrimit!

po
jo
Nuk e di

Hapat që nuk janë vërtetuar nga një pikë e gjelbër janë ato që duhet të bëni akoma para se të merrni këtë certifikatë përfundimtare. Ju mund të kontaktoni me personin tuaj referent të kursit për të analizuar gjendjen e situatës suaj. Kontaktoni me Qendrën Rajonale të Integrimit (CRI) që i përgjigjet komunës suaj.

po
jo
Nuk e di

Kur kursi juaj të përfundojë, ju do të merrni një certifikatë që vërteton pjesëmarrjen tuaj në kursin e integrimit. Kjo çertifikatë, dërguar komunës dhe Qendrës Publike të ndihmës sociale (CPAS), mund të jetë e dobishme për ju në procedurat tuaja të mundshme për të aplikuar për nënshtetësinë, zgjatjen e lejes suaj të qëndrimit, etj. Prandaj, ruajeni me kujdes!

po
jo
Nuk e di

Pyetjet e bëra shpesh

Q.
A jam i detyruar të ndjek proçesin e integrimit?
R.

Procesi i integrimit është I DETYRUESHËM* për të sapoardhurit me vendbanim në Valoni që flasin frëngjisht, të cilët janë midis moshës 18 dhe 65 vjeç me kombësi të huaj, banorë të ligjshëm për më pak se 3 vjet dhe që kanë një leje qëndrimi për më shumë se 3 muaj.

* Shënim: ka njerëz që përjashtohen nga ky detyrim.

Publiku i përjashtuar. Njerëzit të cilët:

- kanë qëndruar ligjërisht në Belgjikë për më shumë se 3 vjet;

- nuk kanë leje qëndrimi;

- kanë një leje qëndrimi për më pak se 3 muaj;

- janë qytetarë të Bashkimit Evropian, të Zonës Ekonomike Evropiane, të Zvicrës;

- janë anëtarë të familjes së një qytetari të Bashkimit Evropian, të Zonës Ekonomike Evropiane, të Zvicrës.

Publiku i përjashtuar. Njerëzit të cilët:

- kanë marrë tashmë certifikatën e pjesëmarrjes ose ndonjë certifikatë tjetër të këtij lloji të lëshuar nga një komunitet ose rajon tjetër i vendit;

- paraqesin një certifikatë mjekësore që vërteton pamundësinë e ndjekjes së kursit të integrimit për shkak të sëmundjes ose paaftësisë së rëndë;

- kanë marrë një certifikatë ose diplomë në arsimin belg;

- janë nën moshën 18 vjeç ose 65 vjeç e lart;

- punojnë të paktën me kohë të pjesshme për një periudhë të vazhdueshme prej më shumë se tre muaj;

- janë studentë të rregullt ;

- janë studentë shkëmbimi eksperience;

- përfitojnë nga një bursë për të marrë një doktoraturë;

-  janë mësuesit që punojnë në një institucion të arsimit të lartë të njohur në Federatën Valoni-Bruksel;

- janë shtetas të Turqisë ose të një Shteti që ka lidhur marrëveshje shoqërimi me Bashkimin Evropian që përmbajnë një klauzolë qëndrimi identike me atë që rregullon marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë ; 

personat që përfitojnë nga mbrojtja e përkohshme.

Q.
Nëse kam ndjekur kursin e "Qytetarisë", a duhet të marr pjesë në seancën "të drejtat dhe detyrat »?
R.

PO, fazat e kursit mund të bëhen në mënyrë të rastësishme, megjithatë të gjitha fazat duhet të ndiqen (ju mund të përjashtoheni nga mësimet e frëngjishtes nëse niveli juaj është i mjaftueshëm (i barabartë ose më i madh se A2) dhe nga faza e "integrimit shoqëror dhe profesional "në disa raste).

Q.
A mund të regjistrohem në një kurs FLE (kurs gjuhe të huaj, ISP (kurs integrimi shoqëror dhe profesional), kurs qytetarie?
R.

PO, megjithatë, është e preferueshme të kërkoni këshilla nga personi referent i kursit, pasi jo të gjitha organizatat janë të aprovuara.

Kontaktet

CAI -

Namur

CeRAIC - La Louvière
CIMB - Mons et Borinage
CRIBW - Brabant Wallon
CRIC - Charleroi
CRILUX - Luxembourg
CRIPEL - Liège
CRVI -

Verviers

Mons - Borinage et Wallonie Picarde Tournai Ath Mons La Louvière Mouscron Soignies Brabant Wallon Wavre Liège Liège Huy Waremme Verviers Verviers Namur Namur Dinant Philippeville Luxembourg Marche-en-Famenne Bastogne Neufchâteau Arlon Virton Charleroi Charleroi Thuin

Lidhjet e dobishme