Habka tallaabooyinka isdhexgalka

Taariikhda aad qaadatay sharcigaaga degenaanshaha.

/ /

Xisaabi taariikhda ay dhamaaneyso tallaabadaada isdhegalka.

Taarikhda uu dhamaystirmayo isdhexgalkagu

.. / .. / ....

26 / 08 / 2022

Habka tallaabooyinka isdhexgalka

Attestation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut volutpat erat, in consequat sapien. Suspendisse eget ipsum a arcu maximus rutrum in vitae orci.

Opérateurs partenaires FOREM + CRI

Waxaan ka mid ahay dadka ku qasban in ay ka qeyb galaan tallaabooyinka is dhexgalka ?

Haa
Maya
Ma garanaayo

Waxaan ka qaatay ama ka qaadandoonaa sharcigeeyga maamulka degmada

Haa
Maya
Ma garanaayo

Hada ka hor waxaan tagay Xarunta Is dhexgalka Gobolka (CRI) ?

Haa
Maya
Ma garanaayo

Réponse

Hadii codsigaaga sharciga degenaanshaha Belgiga aad ka heshay jawaab fiican bil ka badan ka hor, tag mmaamulka degmadaada.

Haa
Maya
Ma garanaayo

Sharciga degenaanshaha waa kaar elektaroonig ah oo aad ka qaadaneysid dawladda hoose markii codsigaaga la aqbalo.

Haa
Maya
Ma garanaayo

ka hel wixii warbixin a’ee ku saabsan xarunta isdhexgalka mamulka degmada

Ka hel warbixin Xarunta Is dhexgalka Gobolka (CRI) ee ku taala magalaadaada.

Haa
Maya
Ma garanaayo

kula kulan xarunta isdhexgalka qof aad la dhameeystirto warbixin bulsho

Haa
Maya
Ma garanaayo

Qiimaynta bulshadeed

Waa maxay ?

Falanqaynta xalaadadda iyo aqoonsiga baahidaada iyo/ama dhibaatooyinkaaga.

Sidee ?

Wareysi shaqsiyan, oo ah mid la sheekeysanaayo.

Qofkee ?

Waxaa kula sameynaaya shaqeeyaha bulshada ka socda Xarunta Isdhexgalka Gobolka (CRI)

Haa
Maya
Ma garanaayo

Ma Waxaan saxeexay heshiis aan la galay xarunta isdhexgalka ?

Haa
Maya
Ma garanaayo

Heshiisku waa dukumenti aad saxeexdo oo adiga ku fulinaya. Halkaan waxaa ka dhabeeyay ballanqaad u dhexeeya adiga iyo Xarunta Isku-dhafka Gobolka (CRI). Waxay qeexaysaa talaabooyinka Barnaamijka Isdhaxgalka ee aad ubaahantahay.

Haa
Maya
Ma garanaayo

Miyaan qaatay imtixaan si aan u qiimeeyo xirfadadayda luqadda Faransiiska?

Haa
Maya
Ma garanaayo

Imtixaanka booska ee Faransiiska ayaa la qabtaa bilowga barnaamijkaaga. Imtixaanka ansaxinta waxaa lagu fulin karaa inta lagu gudajiro kooraska tababarka luuqada Faransiiska iyo / ama dhamaadka tababarkaaga. Gaarista heerka A2 * ayaa kaa reebaya waajibaadka ah inaad ku tababarto af Faransiiska. Hadaadan gaarin heerka A2, laguuma ganaaxi doono laakiin waa inaad cadeysaa 400 saacadood ee tababarka

Haa
Maya
Ma garanaayo

Miyaan ka soo qaybgalay fadhi macluumaad ah oo cinwaankiisu ahaa “xuquuqaha iyo waajibaadka?”

Haa
Maya
Ma garanaayo

Warbixinta xuquuqda iyo waajibaadka

Waa maxay ?

In la fahmo qaabka uu u shaqeeyo Belgiga iyo xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga nolol maalmeedkaaga.

Sidee ?

Kulan kooxeed ama shaqsiyeed,waxana lagu hadlaaya af faransiis ama luuqadda aad ku hadashid.

Qofkee ?

Waxaa kula kulmaya shaqeeyaha bulshada ee ka socda Xarunta Isdhexgalka Gobolka (CRI) iyo turjumaan hadii loo baahdo.

Haa
Maya
Ma garanaayo

Miyaan qaatay 60 saac oo ku saabsan wadaniyadda?

Haa
Maya
Ma garanaayo

Muwaadinimadda

Waa maxay ?

In la fahmo qaabka uu u shaqeeyo Belgiga iyo xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga ee aagagga nolol maalmeedkaaga (caafimaadka, guriga, dhaqanka, shaqada, iwm.).

Sidee ?

Kulan kooxeed.

Qofkee ?

Jirka loo aqoonsaday Gobolka Walloon.

Haa
Maya
Ma garanaayo

Miyaan qaatay kooras Faransiis ah ugu yaraan 400 saacadood?

Haa
Maya
Ma garanaayo

Faransiiska Luuqad Shisheeye (FLE)

Waa maxay ?
Fahamka, kuhadalka iyo qorista faransiiska.

Sidee ?
Cashiro kooxeed (qiimaynta ka hor iyo kadib).

Qofkee ?
Jirka loo aqoonsaday Gobolka Walloon.

Haa
Maya
Ma garanaayo

Ma haystaa shahaado cadeynaysa in heerka Faransiiska uu yahay A2 ama wixii ka sareeya?

Haa
Maya
Ma garanaayo

Imtixaan jitaabo a’

Waa maxay ?

Fahamka, kuhadalka iyo qorista faransiiska.

Sidee ?

Cashiro kooxeed (qiimaynta ka hor iyo kadib).

Qofkee ?

Jirka loo aqoonsaday Gobolka Walloon.

Haa
Maya
Ma garanaayo

Miyaan raacay barnaamij jihaynta 4 saac ah oo loogu talagalay in lagu fududeeyo is dhexgalka bulshada iyo shaqada (ISP)?

Haa
Maya
Ma garanaayo

is dhexgalka Bulshadeed iyo Xirfadeed (ISP)

Waa maxay ?

Caawimaad shaqo.

Sidee ?

Kulan warbixin iyo/ama ballan shaqsi ah.

Qofkee ?

FOREM ka iyo/ama CRI ga

Haa
Maya
Ma garanaayo

Ma haystaa shahaado cadeynaysa in la iga dhaafay barnaamijka jihaynta ee loogu talagalay in lagu fududeeyo is dhexgalka bulshada iyo shaqada (ISP)?

Haa
Maya
Ma garanaayo

Réponse

Les étapes qui ne sont pas validées par un point vert sont celles qu’il vous reste à faire avant de pouvoir recevoir votre attestation finale. Vous pouvez prendre contact avec votre référent du parcours afin de faire le point sur votre situation. Contacter le CRI correspondant à votre commune.

Haa
Maya
Ma garanaayo

Réponse

Waa maxay ?

Caawimaad shaqo.

Sidee ?

Kulan warbixin iyo/ama ballan shaqsi ah.

Qofkee ?

FOREM ka iyo/ama CRI ga

Haa
Maya
Ma garanaayo

Ma la isiiyay shahaadada imaanshaha ee kama dambaysta ah ee CRI?

Haa
Maya
Ma garanaayo

Hambalyo, waad dhameystirtay barnaamijkaaga Isdhaxgalka!

Haa
Maya
Ma garanaayo

Tallaabooyinka aan hal ansax lahayn akhtarka a' waxa ay ka mid yihiin kuwa kuu hadhsan in aad dhamaays tirto inta aan lagu siin shahaadada imaanshaha.   Waad la xiriiri kartaa LaTaliyahaaga Barnaamijka si aad u qiimeyso xaaladdaada. Fadlan la xiriir CRI ee la xiriirta degmadaada.

Haa
Maya
Ma garanaayo

Marka kooraskaaga la dhammaystiro waxaad heli doontaa shahaado caddaynaysa ka-qaybgalkaaga barnaamijka is-dhexgalka. Shahaadadan, oo loo diro degmada iyo CPAS (haddii aad ka faa'iideysato CPAS), sidoo kale waxay ku anfici kartaa dalabkaaga suurtagalka ah ee dhalashada, kordhinta ogolaanshiyaha joogitaanka iyo codsi kale. Si taxaddar leh u xafid!

Haa
Maya
Ma garanaayo

xiriiro waxtar leh